Oktoberfest mit Gästen vom
SC Vasakarat aus Szombathely

 

 

17. Oktober 2008

 

 

 

 

v_f_081017_02.jpg